Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

On Mart 13, 2019
At Niš
Posted by PSSS Nis
Hits: 36
Dana 13.03.2019. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Toponica , opština Gadžin Han, Sala mesne zajednice sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Tehnologija proizvodnje crnog i belog luka , savetodavac Tanja Petrović
2. 18:30 do 19:00 Tehnologija proizvodnje kukuruza , savetodavac Saša Stanković
3. 19:00 do 19:30 Mere popravke fizičkih i hemijskih osobina zemljišta putem mera kalcizacije ili opeskavanja , savetodavac Ivan Rangelov

Cilj predavanja bio je upoznati poljoprivredne proizvođače sa najvažnijim agrotehničkim merama u proizvodnji kukuruza, crnog i belog luka, kao i merama popravke fizičkih i hemijskih osobina zemljišta putem kalcizacije i opeskavanja
Koordinator: Saša Stanković


Izvor: PSSS Niš