Najava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

On Mart 15, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 9
Dana 15.03.2019. godine, sa početkom u 13:00 održaće se radionica, mesto Pokrvenik , opština Tutin, polj. gazdin. Hamida Muratovića sa temom:
1. 13:00 do 13:45 Praktična analiza stanja i identifikacija prisutnih patogena na krtolama uskladištenog krompira , savetodavac Svetlana Šućević

Cilj najavljene radionice je da se u prisustvu poljoprivrednika na ovom gazdinstvu praktično analizira stanje i izvrši identifikaciji prisutnih patogena (na osnovu simptoma bolesti / štetočina) na krtolama uskladištenog krompira.
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar