Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Pad.Skela

On Mart 04, 2019
Posted by PSSS Padinska Skela
Hits: 12

U periodu od 04.03.2019. do 06.03.2019. godine, održana je zimska škola, mesto Jakovo , opština Beograd-Surčin, Crkveni dom . Zimska škola je počela 04.03.2019. godine u 10:00, i održana je prema sledećem rasporedu:
04.03.2019.

04-03-2019.
   10:00 do 10:20 Rezistentnost korova na herbicide i antirezistentna strategija , eksterni predavač Sava Vrbničanin
   10:20 do 10:40 Zaštita ratarskih useva , eksterni predavač Miloš Nešković
   10:40 do 11:00 Pravilna primena pesticida , eksterni predavač Aleksandar Ristic
   11:00 do 11:20 Posledice spaljivanja žetvenih ostataka , eksterni predavač Aleksandar Pavlović
   11:20 do 11:40 Mere podsticaja grada Beograda u poljoprivredi za 2019.g. , eksterni predavač Dragana Stepanović
   11:40 do 12:00 Proizvodne karakteristike različitih grupa zrenja kukuruza , eksterni predavač Nada Erić
   12:00 do 12:20 Rezultati ogleda u okopavinama u 2019, , savetodavac Anka Kačarević
   12:20 do 12:40 Pravilno đubrenje okopavina , savetodavac Zlatko Vampovac
   13:00 do 13:20 Značaj udruživanja poljoprivrednika , savetodavac Eleonora Onć Jovanović
   13:20 do 13:40 Pravilnici u poljoprivredi sa akcentom na mogućnost prodaje proizvoda sa kućnog praga , savetodavac Zlatko Vampovac

05-03-2019.
   10:00 do 10:20 Zaštita ratarskih useva , eksterni predavač Miloš Nešković
   10:20 do 10:40 Pravilna primena pesticida , eksterni predavač Aleksandar Ristic
   10:40 do 11:00 Posledice spaljivanja žetvenih ostataka , eksterni predavač Aleksandar Pavlović
   11:00 do 11:20 Mere podsticaja grada Beograda u poljoprivredi za 2019.g. , eksterni predavač Dragana Stepanović
   11:20 do 11:40 Osiguranje useva i plodova , eksterni predavač Zorica Deretić
   11:40 do 12:00 Unapređenje proizvodnje mleka i mesa na poljoprivrednim gazdinstvima , eksterni predavač Aleksandar Miletić
   12:00 do 12:20 Proizvodne karakteristike različitih grupa zrenja kukuruza , eksterni predavač Nada Erić
   12:20 do 12:40 Rezistentnost korova na herbicide i antirezistentna strategija , eksterni predavač Sava Vrbničanin
   13:00 do 13:20 IPARD , savetodavac Anka Kačarević
   13:20 do 13:40 Prerada poljoprivrednih proizvoda , savetodavac Zlatko Vampovac
   14:00 do 14:20 Značaj prognoze štetnih organizama u zaštiti bilja , savetodavac Eleonora Onć Jovanović

06-03-2019.
   18:00 do 18:20 Mere podsticaja grada Beograda u poljoprivredi za 2019.g. , eksterni predavač Dragana Stepanović
   18:20 do 18:40 Rezistentnost korova na herbicide i antirezistentna strategija , eksterni predavač Sava Vrbničanin
   18:40 do 19:00 Zaštita ratarskih useva , eksterni predavač Miloš Nešković
   19:00 do 19:20 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , eksterni predavač Jonel Subić
   19:20 do 19:40 Uvođenje standarda u poljoprivrednoj proizvodnji , eksterni predavač Jonel Subić
   19:40 do 20:00 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji maline , savetodavac Eleonora Onć Jovanović
   20:00 do 20:20 Organska proizvodnja , savetodavac Anka Kačarević

PSSS Padinska Skela u periodu od 04.03.2019.g. do 06.03.2019.g. organizuje Zimsku školu sa sledećim rasporedom: 04.03.2019.g.u Jakovu opština Surčin, Crkveni dom ,Prote Stamatovića br.1, sa početkom u 10h. 05.03.2019.g.u Batajnici opština Zemun u MZ Batajnica, ul.Jovana Brankovića 2. sa početkom u 10h. 06.03.2019.g. u Ovči , opština Palilula, u Domu kulture, ul.Mihaja Emineskua 80., sa početkom u 18h
Koordinator: Zlatko Vampovac


Izvor: PSSS Pad.Skela