Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

On Mart 07, 2019
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 30
Dana 07.03.2019. godine, sa početkom u 18:15 održana je predavanje, mesto Gornja Bunuša , opština Leskovac - grad, Prostorija mesne kancelarije sa temama:
1. 18:15 do 18:45 Tehnologija podizanje zasada i gajenja višnje , savetodavac Aleksandar Mitic
2. 18:45 do 19:15 Žilogriz ( Capnodis tenebrionis ) , savetodavac Bojana Karapandžić

Cilj predavanje bio je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima ukaže na bitne tačke u tehnologiji podizanja višnjika sa savremenim sortimentom i galjenje višnje kao i na mere suzbijanja žilogriza ( Capnodis tenebrionis ).
Koordinator: Aleksandar Mitic


Izvor: PSSS Leskovac