Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

On Mart 04, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 10
Dana 04.03.2019. godine, sa početkom u 11:15 održana je tribina, mesto Pokrvenik , opština Tutin, polj. gazdins. Muratović Hamida sa temom:
1. 11:15 do 12:00 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, područja za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Svetlana Šućević

Cilj održane tribine je prezentovanje Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, područja za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla. Prisutno je bilo 6 poljoprivrednika..
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar