Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

On Mart 04, 2019
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 16
Dana 04.03.2019. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Gložane , opština Vlasotince, Prostorije Doma kulture sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Prezentacija rezultata makroogleda sa hibridima kukuruza u organizaciji PSSS Leskovac , savetodavac Jelena Stojiljković
2. 11:30 do 12:00 Mere za suzbijanje i sprečavanje širenja karantinski štetnog organizma Grapevine Flavescence doree phytoplasma, uzročnika zlatastog žutila vinove loze i njenog vektora, cikade Scaphoideus titanus , savetodavac Gordana Jovanović

Cilj predavanja bio je da se prisutnim proizvođačima prezentuju rezultati makroogleda sa hibridima kukuruza u organizaciji PSSS Leskovac kao i praćenje i mere za suzbijanje i sprečavanje širenja karantinski štetnog organizma Grapevine Flavescence doree phytoplasma, uzročnika zlatastog žutila vinove loze i njenog vektora, cikade Scaphoideus titanus. Predavanju je prisustvovalo 13 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Jelena Stojiljković


Izvor: PSSS Leskovac