Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

On Mart 04, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 23

Dana 04.03.2019. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Deževa , opština Novi Pazar - grad, gazdinstvo Danko Jolović sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Demonstracija pravilnog uzorkovanja zemljišta , savetodavac Smail Ejupović

Cilj radionice je demonstracija pravilnog uzorkovanja zemljišta za kontrolu plodnosti. Prikazan je način i redosled kompletne operacije i ukazano na važnost kontrole plodnosti zemljišta.
Koordinator: Smail Ejupović


Izvor: PSSS Novi Pazar