Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Leskovac

On Mart 04, 2019
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 21
Dana 04.03.2019. savetodavac Nenad Stefanović posetio je udruženje Udruženje pčelara opštine Leskovac, mesto Leskovac, opština Leskovac - grad, u periodu od 08:00 do 09:00 časova
Cilj ovog sastanka je bio da se prisutni članovi Udruženja pčelara Leskovac upoznaju sa novim subvencijama koje resorno Ministarstvo poljoprivrede planira da omoguću pčelarima u 2019.godini.Sastanak je održan u prostorijama udruženja pčelara Leskovac sa početkom u 8 časova .


Izvor: PSSS Leskovac