Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

On Februar 23, 2019
Posted by PSSS Pozarevac
Hits: 67
Dana 23.02.2019. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Brežane , opština Požarevac - grad, Sala mesna kancelarija sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Značaj agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Ana Đorđević
2. 18:30 do 19:00 Rezistentnost divljeg sirka na herbicide , savetodavac Jovica Jurišić
3. 19:00 do 19:30 Tumačenje pravilnik iz oblasti stočarstva , savetodavac Dane Hrkalović

Značaj predavanja je bio da se prisutni proizvođači upoznaju sa značajem arohemijske analize zemljišta, pojavom rezistentnosti divljeg sirka na herbicide, kao i sa pravilnikom iz oblasti stočarstva.
Koordinator: Jovica Jurišić


Izvor: PSSS Požarevac