Najava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

On Februar 26, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 21
Dana 26.02.2019. godine, sa početkom u 09:45 održaće se tribina, mesto Sjenica , opština Sjenica, poljopr. gazdinstvo Spasojević Negoslava sa temom:
1. 09:45 do 10:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, područja za bavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Svetlana Šućević

Cilj tribine je da se prezentuje Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, područja za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar