Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Kruševac

On Februar 12, 2019
Posted by PSSS Krusevac
Hits: 28
U periodu od 12.02.2019. do 14.02.2019. godine, održana je zimska škola, mesto Kruševac , opština Kruševac - grad, Prostorije Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga. Zimska škola je počela 12.02.2019. godine u 10:10, i održana je prema sledećem rasporedu:
12.02.2019.

12-02-2019.
   10:10 do 10:45 Mineralna ishrana voća , savetodavac Momir Nedić
   10:45 do 11:15 IPARD fondovi , savetodavac Zoran Starinac
   11:15 do 11:45 Gajenje leske , savetodavac Živomir Nikolić
   12:00 do 12:30 Drosophila suzukii , savetodavac Sandra Miletaković
   12:30 do 13:00 Upis u vinogradarski registar , savetodavac Radomir Bušatović
   13:30 do 14:00 Povećanje kvaliteta mlaine primenom dobre higijenske prakse , savetodavac Živomir Nikolić
   14:00 do 14:30 Krediti, osiguranje, PDV , savetodavac Zoran Starinac

13-02-2019.
   10:00 do 10:30 Tehnologija proizvodnje kukuruza , eksterni predavač Života Jovanović
   10:30 do 11:00 Glavne preporuke za prihranjivanje strnih žita , eksterni predavač Miljan Gvozdenović
   11:00 do 11:30 Zaštita pšenice od bolesti, štetočina i korova , savetodavac Sandra Miletaković
   11:30 do 12:00 Prelzak sa konvencionalne na organsku proizvodnju , savetodavac Nemanja Konstantinović
   12:15 do 12:45 Soja - siguran izvor proteina , savetodavac Radojka Nikolić
   12:45 do 13:15 Navodnjavanje soje , savetodavac Snježana Vujinović
   13:15 do 13:45 Jačanje konkurentnosti kroz podizanje standarda u primarnoj proizvodnji voća i povrća , savetodavac Sandra Miletaković
   13:45 do 14:15 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Snježana Vujinović
   14:15 do 14:45 Zadrugarstvo , savetodavac Zoran Starinac

14-02-2019.
   10:00 do 10:30 Uzroci neplodnosti krava , eksterni predavač Miroslav Marinković
   10:30 do 11:00 Analiza reproduktivnog zapata krava na području Kruševca , eksterni predavač Slobodan Petrović
   11:00 do 11:30 Selekcija goveda , eksterni predavač Radivoje Đurđević
   11:40 do 12:00 Značaj i uloga leguminoznih krmnih biljaka u proizvodnji stočne hrane , eksterni predavač Zoran Lugić
   12:00 do 12:20 Sejani travnjaci , eksterni predavač Gradimir Zornić
   12:45 do 13:15 Jednogodišnje leguminoze, krmni sirak i sudanska trava , savetodavac Radojka Nikolić
   13:15 do 13:45 Higijena mleka , savetodavac Dragan Gunjak
   13:45 do 14:15 Pravilnik o preradi sirovina životinjskog porekla na gazdinstvu , savetodavac Boban Rosić

U organizaciji Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kruševac od 12. do 14. februara u Kruševcu, održana je XI po redu Zimska škola za poljoprivredne proizvođače. Cilj održavanja zimske škole bila je edukacija poljoprivrednih proizvođača kroz predavanja iz voćarske, ratarske, stočarske proizvodnje kao i sa IPARD programom, zatim zaštita bilja, melioracije zemljišta i organska proizvodnja. Poljoprivredni proizvođači moći će da usvoje nova znanja koja su im prezentovana na zimskoj školi u njihovom daljem radu na gazdinstvu. Zimskoj školi prisustvovalo je 170 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Snježana Vujinović


Izvor: PSSS Kruševac