Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Kragujevac

On Februar 21, 2019
Posted by PSSS Kragujevac
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 28
Dana 21.02.2019. savetodavac Marija Ivanović posetiće udruženje Udruženje ratara, povrtara i stočara Šumadijska polja, mesto Sipić, opština Rača, u periodu od 13:15 do 13:45 časova
Tema posete udruženju biće: "Zaoravanje kukuruzovine - osnovna mera u suzbijanju kukuruznog plamenca". Kukuruzni plamenac je polifagna štetočina koja se javlja na više od dve stotine biljnjih vrsta. U kukuruzu uzrokuje štete koje se ogledaju u smanjenju prinosa i kvaliteta zrna. Vrsta prezimljava u stadijumu gusenice u kukuruzovini. Jedna od osnovnih mera u smanjenju njene brojnosti jeste usitnjavanje i zaoravanje kukuruzovine do početka maja.


Izvor: PSSS Kragujevac