Najava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

On Februar 21, 2019
Posted by PSSS Jagodina
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 40
Dana 21.02.2019. godine, sa početkom u 17:30 održaće se predavanje, mesto Plana , opština Paraćin, Dom kulture sa temama:
1. 17:30 do 18:00 Prihranjivanje pšenice , savetodavac Milanka Miladinović
2. 18:00 do 18:30 Spremanje silaže , savetodavac Verica Lazarevic
3. 18:30 do 19:00 Selekcija u govedarstvu , savetodavac Dragan Jakovljević

Cilj predavanja je upoznati proizvođače sa znaćajem prihranjivanja pšenice, kada izvesti prihranu i koju vrstu i količinu đubriva treba upotrebiti; takođe, pravilan način spremanja silaže i selekcija u govedarstvu.
Koordinator: Milanka Miladinović


Izvor: PSSS Jagodina