Najava: PREDAVANJE-PSSS Niš

On Februar 13, 2019
At Niš
Posted by PSSS Nis
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 16
Dana 13.02.2019. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Mramorski Potok , opština Niš-Palilula, Gazdinstvo Dragoslava Milenkovića sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Prihrana useva ozimih strnih žita , savetodavac Tanja Petrović
2. 11:30 do 12:00 Najvažnije agrotehničke mere u proizvodnji kukuruza , savetodavac Saša Stanković
3. 12:00 do 12:30 Zaštita strnih žita , savetodavac Dušan Stojanović

Cilj predavanja je edukovati poljoprivredne proizvođače o stanju useva ozime setve i preporuci prihrane istih kao i o najvažnijim agrotehničkim merama u proizvodnji kukuruza i merama zaštite ozimih useva strnih žita od bolesti, korova i štetočina
Koordinator: Saša Stanković


Izvor: PSSS Niš