Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

On Februar 06, 2019
Posted by PSSS Jagodina
Hits: 16
Dana 06.02.2019. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Ribare , opština Jagodina - grad, Prostorije škole sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Zaštita strnih žita , savetodavac Ljiljana Jeremić
2. 18:30 do 19:00 Đubrenje ratarskih useva , savetodavac Miodrag Simić
3. 19:00 do 19:30 Agrohemijska analiza zemljišta , savetodavac Igor Andrejić

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa najznačajnijim štetnim organizmima strnih žita i merama suzbijanja, sa pravilnim đubrenjem ratarskih useva (izbor i vreme primene) kao i sa značajem agrohemijske analize zemljišta.
Koordinator: Ljiljana Jeremić


Izvor: PSSS Jagodina