Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

On Februar 04, 2019
Posted by PSSS Jagodina
Hits: 29

Dana 04.02.2019. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Raševica , opština Paraćin, Dom kulture sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline , savetodavac Ivana Gligorijević
2. 14:30 do 15:00 Tehnologija proizvodnje maline , savetodavac Igor Andrejić
3. 15:00 do 15:30 Zaštita maline sa osvrtom na D.suzukii , savetodavac Ljiljana Jeremić
4. 15:30 do 16:00 Tehnologija gajenja kukuruza , savetodavac Miodrag Simić

Cilj predavanja je upoznavanje polj. proizvođača sa tehnologijom gajenja maline,bolestima i štetočinama maline i merama nege,sa osvrtom na D.suzukii,primenom dobre higijenske prakse u proizvodnji maline i tehnologijom gajenja kukuruza.
Koordinator: Ivana Gligorijević


Izvor: PSSS Jagodina