Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Januar 16, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 30
Dana 16.01.2019. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, Svečana sala Kulturnog centra sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Uslovi i način upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Zumreta Trtovac
2. 11:30 do 12:00 Način obnove registracije PG i promena podataka u Registru. , savetodavac Svetlana Šućević
3. 12:00 do 12:30 Uslovi za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva , savetodavac Smail Ejupović

Cilj predavanja je da poljoprivredne proizvođače upoznamo sa uslovima i načinom upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava u 2019. godini, kao i načinom obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva i promenama podataka u Registru, takođe i sa uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva. Predavanje se realizuje u saradnji sa lokalnom samoupravom.
Koordinator: Zumreta Trtovac


Izvor: PSSS Novi Pazar