Одржана едукација за Модул 7: Припрема за спровођење IPARD II програма 2014-2020 и НПРР 2018-2020 Стицање вештина саветодаваца за активности у вези са спровођењем IPARD II програма 2014-2020 и НПРР 2018-2020

On Decembar 10, 2018
Posted by Administrator
Hits: 420

Спровођење мера М1 и М3

М1: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

М3: Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства

 

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2018. годину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди, организовали су едукацију за Модул 7: Припрема за спровођење IPARD II програма 2014-2020 и НПРР 2018-2020 - Стицање вештина саветодаваца за активности у вези са спровођењем IPARD II програма 2014-2020 и НПРР 2018-2020 (Спровођење мера М1 и М3; М1: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава ; М3: Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства).

Полазници едукације били су саветодавци из 23 ПССС, задужени за послове из области агроекономије, ратарства, сточарства и воћарства. Едукацији је присуствовао и Александар Богићевић, помоћник министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Предавачи на едукацији за Модул 7 били су из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, и то из: Управљачког тела (Сектор за рурални развој), Управе за аграрна плаћања (IPARD агенција), Сектора пољопривредне инспекције, Управе за ветерину, као и представници Министарства за заштиту животне средине Републике Србије и експерт за IPARD програм из Републике Хрватске.

Едукација је била дводневна и одржана је на Златибору за две групе саветодаваца – 28. и 29. новембра за прву и 29. и 30. новембра за другу групу.

Циљ едукације био је да кроз предавања, дискусију и практичан рад саветодавци стекну нова знања и информације од значаја за припрему, односно спровођење IPARD II програма 2014-2020 и Националног програма руралног развоја 2018-2020 (НПРР) и оспособе за спровођење конкретних корака са циљем имплементације IPARD мера.

СЛИКЕ