Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

On Novembar 05, 2018
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 14
Dana 05.11.2018. godine, sa početkom u 09:30 održana je tribina, mesto Štavalj , opština Sjenica, poljopr. gazdinstvo Grbović Rajka sa temom:
1. 09:30 do 10:15 Seoski turizam u funkciji održivog ruralnog razvoja , savetodavac Svetlana Šućević

Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednika sa temom: Seoski turizam u funkciji održivog ruralnog razvoja...tj. sa delatnošću koja pruža mogućnost za opsatnak i unapređenje života i rada na selu, o realnim mogućnostima za bavljenjem ove vrste ugostiteljstva, o Zakonu o turizmu, Pravilnicima ...Prisustvovalo je 5 poljoprivrednika...
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar