Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Niš

On Novembar 06, 2018
At Niš
Posted by PSSS Nis
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 45
Dana 06.11.2018. godine, sa početkom u 12:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Donji Ljubeš , opština Aleksinac, sa temom:
1. 12:00 do 12:45 Preporuka sortimenta i adekvatne agrotehnike za uslove zakasnele setve ozimih strnih žita , savetodavac Saša Stanković

Dana 06.10.2018. savetodavac PSSS Niš, Saša Stanković, posetiće ogledno gazdinstvo Dragane Pešić iz Donjeg Ljubeša, opština Aleksinac sa početkom od 12 sati do 12 i 45.Cilj obilaska ogledne farme je upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača i kolega sa rezultatima preporučenih agrotehničkih mera koje su rezultirale kroz povećane prinose svih kultura kao i merama koje se preporučuju za uslove zakasnele setve ozimih strnih žita.Prilikom posete posebna pažnja biće usmerena na upoznavanje proizvođača sa značajem zaoravanja žetvenih ostataka kao i sa negativnim posledicama u slučaju njihog spaljivanja,kao i na moguće zakonske konsekvence u slučaju nepridržavanja pravila dobre poljoprivredne prakse odnosno nepoštovanja pravilnika o upisu u registar polj.gardinstva kao i o uslovima za pasivni status gazdinstva.
Koordinator: Saša Stanković


Izvor: PSSS Niš