Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Leskovac

On Oktobar 11, 2018
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 25
Dana 11.10.2018. godine, sa početkom u 09:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Čekmin , opština Leskovac - grad, sa temom:
1. 09:30 do 10:30 Dobra poljoprivredna praksa, berba ili žetva kukuruza , savetodavac Boban Stanković

Cilj posete: Cilj posete: . Prisutnima objašnjeno da terba pronaći kompromis između kvantiteta i kvaliteta zrna kukuruza. Proizvođačima ukazano da je vreme i način skidanja (berba, žetva) kukuruza uslovljeno sadržajem vlage u zrnu. Poljoprivredni proizvođač treba dati prednost pronalaženju optimalnog ekonomskog efekta vodeći istovremeno računa i o zdravstvenom stanju gajene kulture. Napomenut da kvalitet zrna zavisi koliko od uslova sušenja i skladištenja toliko i od stadijuma žetve ili berbe.
Koordinator: Boban Stanković


Izvor: PSSS Leskovac