Objava: Dan polja kukuruza - PSSS Užice

On Oktobar 09, 2018
At Užice
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 156

Dana  04.10.2018.godine,održani su DANI POLJA KUKURUZA sa kojima se završava makroogled kukuruza.
Na danima polja proizvođačima su prezentovani rezultati ogleda kao i agrotehničke mere tokom vođenja ogleda.
Proizvođači kao i ostali zainteresovani su upoznati sa karakteristikama novih hibrida te i standardnih hibrida koji su duže u proizvodnji.
U ogledu je zastupljeno 37 hibrida od 5 semenskih kuća i to:
- Institut Novi Sad
- Institut Zemun polje
- PKB Agroekonomik Beograd
- AC - hibridi
- KBC - hibridi
Ogled kukuruza je postavljen na površini do 3ha sa hibridima od FAO 300 grupe do FAO 700 grupe.
Setva ogleda je rađena 24.04.2018.Osnovna obrada je urađena tokom jeseni.Na 10 dana pred setvu je urađena priprema zemljišta sa rotodrljačem.
Priprema je sprovedena na zemljištu sa  povoljnim  vodnim bilansom zemljišta što je značajno uticalo na tok setve.
Na bazi urađene analize zemljišta je sprovedeno đubrenje mineralnim đubrivom NPK 3*16 u količini od 350kg/ha.
Međuredno  rastojanje  u setvi 70cm,a u redu je rađeno u zavisnosti od hibrida i to 22-24cm.
Zaštita od korova je rađena sa rezonom 2l/ha i basagranom 1.5l/ha,a korekcija je rađena sa talismanom  + plamen  u  količini od 1.4l/ha+0.6l/m.
Cilj ogleda :
-Upoznavanje proizvođača sa novim hibridima u poređenju sa karakteristikama standarda.
-Upoznavanje učinka poljoprivredne škole u pokaznoj nastavi i ostalih zainteresovanih počev od jesenjeg branja pa do branja kompletnom agrotehnikom)
-Mogućnosti izbora hibrida za narednu setvenu sezonu zavisno do cilja gajenja - upotrebe a prema agroekonomskim uslovima gde će biti organizovana proizvodnja.
Procena prinosa  će biti naknadno urađena merenjem.

   
  Izvor: PSSS Užice