Одржанa едукацијa за Модул 10 - Сеоски туризам у функцији одрживог руралног развоја са акцентом на производе са додатом вредношћу и директну продају

On September 28, 2018
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 1158

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2018. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), одржанa je едукацијa за Модул 10 - Сеоски туризам у функцији одрживог руралног развоја са акцентом на производе са додатом вредношћу и директну продају.
Едукацију су похађала по два саветодавца из 23 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије (ПССС). Едукација је била тродневна и обухватила је теоријски део са вежбама, који је реализован у Институту за примену науке у пољопривреди, у Београду, 13, 18 и 19. септембра 2018. године и практични део – обуку на терену, која је одржана 25. септембра 2018. године. Практични део едукације одржан је у селима Рудно и Градац (територије општина Краљево и Рашка).
Трећем дану едукације - практичном делу присуствовали су представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије - помоћник министра пољопривреде Александар Богићевић, представници Групе за саветодавство Ана Богуновић и Вељко Ђорђевић, као и преставници локалних самоуправа, туристичких организација и локалних медија из овог региона - Краљева и Новог Пазара и из осталих места Србије.
Циљ едукације било је стицање знања из области руралног туризма и оспособљавање саветодаваца за помоћ сеоским домаћинствима која се баве, или планирају да се баве овом врстом туризма. Модул је имао за циљ и повећање прихода од сеоског туризма и пољопривреде - кроз услуге и продају пољопривредних производа - хране и пића на пољопривредним газдинствима, смањење незапослености и развој предузетништва на локалном и националном нивоу.
У оквиру теоријског дела едукације обрађене су теме које су се односиле на законску регулативу у области категоризације сеоских туристичких домаћинстава, креирање и промоцију производа, покретање бизниса у сеоском туризму, пласман и креирање додатне вредности пољопривредних производа. Затим су одржане и вежбе које су имале за циљ боље овладавање наведеном проблематиком.
Практични део едукације (обука на терену) омогућио је полазницима да обиђу сеоска туристичка домаћинства и апартмански комплекс и да сагледају начин њиховог пословања. Едукацију на терену обогатила је изложба традиционалних производа, јела и предмета из домаће радиности са пољопривредних газдинстава карактеристичних за поједина подручја Србије коју су припремиле 23 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије. Изложба је имала за циљ промоцију различитих делова Србије и представљање њиховог потенцијала за бављење сеоским туризмом.

Предавачи на едукацији били су:
Ма Данијела Вићентијевић
Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије
др Бранко Красојевић
Агенција за консалтинг и менаџмент „Саветник у туризму“
др Предраг Вуковић
Институт за економику пољопривреде, Београд Извор: ИПН