Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Leskovac

On Avgust 09, 2018
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 44
Dana 09.08.2018. savetodavac Bojana Karapandžić posetio je udruženje Udruženje korisnika voda i poljoprivrednih proizvođača Jablanica, mesto Turekovac, opština Leskovac - grad, u periodu od 12:30 do 13:30 časova
Cilj sastanka je bio da se ukaže na značaj nepseticidnih mera, kao i pravilnu primenu pesticida u suzbijanju moljca paradajza. Sastanak je održan na gazdinstvu Kocić Aleksandra, predsednika udruženja, u selu Svirce.


Izvor: PSSS Leskovac