OBJAVA: DAN POLJA SUNCOKRETA - PSSS NIŠ

On Jul 31, 2018
At Niš
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 83

Dana 30.07.2018 u selu Dobrujevac, opština Aleksinac, na parceli proizvođača Saše Petrovića, savetodavci PSSS Niš, su sa početkom od 11 sati održali Dan polja suncokreta na postavljenom sortnom makroogledu sa hibridima suncokreta. Na danu polja suncokreta proizvođačima je prikazana agrotehnika koja je pratila postavljeni makroogled suncoktreta, a promoteri su predstavili najbitnije morfološke, tehničko tehnoološke i proizvodne ososbine predstavqenih hibrida suncokreta. U ogledu suncokreta predstavljeno 12 hibrida suncokreta tri selekcione kuće. 

 

Izvor: PSSS Niš