Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

On Jul 11, 2018
At Valjevo
Posted by PSSS Valjevo
Hits: 52

Dana 11.07.2018. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Ub , opština Ub, Opština Ub sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Upravljanje bilnjim ostacima nakon žetve , savetodavac Svetlana Jerinić
2. 10:30 do 11:00 Tehnologija gajenja borovnice , savetodavac Jovan Milinković

Tokom predavanja dati su saveti vezani za gajenje borovnice, kao za pravilan način tretiranja strništa nakon žetve.
Koordinator: Svetlana Jerinić


Izvor: PSSS Valjevo