Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

On Jul 09, 2018
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 40

Dana 09.07.2018. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Tutin , opština Tutin, zz "Tutin" ul. revolucije bb sa temom:
1. 11:00 do 11:40 Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu pg za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura , savetodavac Smail Ejupović

Cilj tribine je upoznavanje prisutnih sa aktuelnim pravilnicima mpšv.Najviše interesovanje bilo je na temu nabavke opreme i priključaka.
Koordinator: Smail Ejupović


Izvor: PSSS Novi Pazar