Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Jagodina

On Jul 05, 2018
Posted by PSSS Jagodina
Hits: 38
Dana 05.07.2018. savetodavac Ružica Đukić posetio je udruženje Društvo pčelara Pomoravlje, mesto Jagodina, opština Jagodina - grad, u periodu od 19:30 do 20:30 časova
Cilj sastanka sa članovima udruženja je bio da se članovima udruženja ukaže na način ostvarivanja podsticaja za investicije u pčelarstvu


Izvor: PSSS Jagodina