Objava:Dan polja strnih žita- PSSS Prokuplje

On Jun 28, 2018
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 117

U sredu, 13.06.2018. godine, sa početkom u 10:00 časova,  na oglednom polju, na poljoprivrednom gazdinstvu Radovanović Bobana u selu Velika Plana, PSS Prokuplje, organizovala je tradicionalnu manifestaciju " Dan polja strnih žita".
U ogledu je zastupljeno 22 sorte ozimih strnih žita, 3 selekcijskih kuća.
Na održanim Danima polja poljoprivredni proizvođači mogli su da na licu mesta steknu uvid u kvalitet i prinose pojedinih strnina, koje se gaje u istim agroekološkim uslovima, i sa  istim primenjenim agrotehničkim merama. Tako  će proizvođači, u narednoj proiyvodnoj godini biti u prilici da odaberu sortu koja odgovara njihovim potrebama.
Osim poljoprivrednih proizvođača Danima polja prisustvovali su i predstavnici semenskih kuća kao i lokalnih medijskih kuća.

 

Izvor: PSSS Prokuplje