Objava:Dan polja strnih žita- PSSS Užice

On Jun 26, 2018
At Užice
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 104

U četvrtak, 21.06.2018. sa početkom u 11 h na Ekonomiji poljoprivredne škole “Ljubo Mićić”  u Požezi, opština Požega, a u organizaciji PSSS “Užice” održana je  tradicionalna manifestacija “Dan polja strnih žita”.
Koordinator “Dana polja” direktor i savetodavac za ratarstvo, Ljubodrag Pantelić, dipl.inž.
ZAKLJUČAK:
21.06.2018.godine održani su „Dani polja „ sa kojima se završava ogled ozimih strnih žita. Tokom „Dana polja“ proizvođačima su prezentovani rezultati ogleda, kao i sprovedene agrotehničke  mere tokom vođenja ogleda. Prisutni su se mogli upoznati sa karakteristikama novih sorti ozimih žita, kao i sa sortama koje su ranije bile prisutne u ogledu i šta treba uraditi da se poboljša kvalitet i prinos u njihovoj proizvodnji. U ogledu je zastupljeno 24 sorte strnih žita od 4 semenske kuće i to:Institut Novi Sad, Agroekonomik PKB, Galenika Beograd, Agromarket, Kragujevac;U ogledu su zastupljene: 17 sorata pšenice, 3 sorte ječma, 3 sorte tritikalea, 1 sorta raži. Setva ogleda je urađena 20.10.2017.godine. Setvi je prethodilo duboko oranje nakon skidanja useva kukuruza, priprema je rađena tanjiračom. Đubrenje je rađeno u skladu sa agrohemijskom analizom zemljišta sa NPK 3x16 u količini od 300 kg/ha. Prihranjivanje je obavljeno sa KAN-om u količini od 200 kg/ha(20.02.2018.godine), takođe prema analizi. Uništavanje korova je rađeno 25.04.2018.godine („Tezis“ + „ Bonaca“10 g+400 g/ha ), a za bolesti je korišćen „Akord“ u količini od 0,5l/ha. Procena prinosa će biti urađena naknadno (pojedinačnim merenjima svake sorte). Zstupljeni sortiment:
PŠENICA: sosthene, sobred, avenu, nikol, ilina, obala, 40s, renesansa, mila, zvezdana, pobeda, simonida, futura, vlajna.
TRITIKALE: odisej, vožd, kardinea
JEČAM: NS 565, nonijus, pivan
RAŽ: savo