Одржана едукација за Модул 8: Уношење СТИПС података у Софтвер

On Jun 22, 2018
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 250

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2017. годину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Институт за примену науке у пољопривреди, организовали су едукацију за Модул 8: Уношење СТИПС података у Софтвер. Полазници едукације били су саветодавци из 12 ПССС, различитих специјалности.
Једнодневна едукација за Модул 8 одржана је 08. јуна 2018. године у Институту за примену науке у пољопривреди.
Циљ едукације био је да се саветодавци упознају са Законима и Уредбама Републике Србије и  Европске Уније о организацији тржишта пољопривредних производа, да им се детаљно прикаже начин прикупљања података о понуди, тражњи и кретању цена (минималних, максималних и доминатних) одређених пољопривредних производа и да се изврши обука како да прикупљене податке унесу у софтвер, обраде и обаве дисеминацију како би у наредном периоду могли пружити помоћ произвођачима и осталим корисницима.

Предавачи на едукацијама за Модул 8:
Зорица Кукић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Јагош Милојковић, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд
Александра Глишовић Церовина, ИТ подршка Радионица КРУГ, Златибор

Презентације

Извор: ИПН