Mere adaptacije u ratarskoj proizvodnji kao posledica deficita vlage

Više
04 feb 2020 11:20 #40113 od Veličković Violeta
Veličković Violeta je napravio novu temu: Mere adaptacije u ratarskoj proizvodnji kao posledica deficita vlage
Mere adaptacije u ratarskoj proizvodnji kao posledica deficita vlage

Osim malog broja kišnih dana , rasporeda padavina koji nije bio dobar u određenim fenološkim fazama najvažnijih ratarskih kultura(padavine su bile lokalnog karaktera).Osim nedostatka i rasporeda padavina, sve kulture su pratile visoke temperature i niska relativna vlažnost vazduha u toku vegetacionog perioda.Ovaj dug period tokom vegetacije izražen deficitom padavina doveo je do ekstenzivnog oštećenja biljaka i smanjenje prinosa. Zbog toga je važno napomenuti najznačajnije mere adaptacije u ovakvi uslovima.

Najznačajnije mere adaptacije u ratarskoj proizvodnji su:

- Napraviti plodored ,plan setve ratarskih kultura
- Poboljšanje strukture zemljišta odgovarajućim načinom obrade u cilju povećanja vodnog kapaciteta zemljišta,
- Prilagođavanje kalendara radova u polju izmenjenim klimatskim uslovima,
- Korišćenje novih sorti i hibrida tolerantnih na sušu,
- Investiranje u sisteme za navodnjavanje i odgovarajuću infrastrukturu,
- Posle suše i slabog roda , treba manje đubriti, biljke nisu iskoristile makro-elemente u toku vegetacije,
- Obavezno uraditi analizu zemljišta, pa onda odabrati kulture za setvu , a zatim i sortiment i đubrenje,
- Osigurati proizvodnju.

Uzimajući u obzir aktuelne trendove agroklimatskih uslova, tehnologiju gajenja, mišljenje proizvođača, ali i klimatske uslove, prilikom sagledavanja mera adaptacije veoma je važno imati u vidu njihove finansijske efekte i vreme potrebno za realizaciju .


Violeta Veličković dipl.inž.
PSSS Mladenovac

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.417 sekundi