5. Javni poziv, Mera 1 - Dejan Stefanović

Više
17 dec 2019 11:55 - 17 dec 2019 12:49 #39569 od Stefanović Dejan
Stefanović Dejan je napravio novu temu: 5. Javni poziv, Mera 1 - Dejan Stefanović
Zahtev za odobravanje projekta podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Peti Javni poziv za Meru 1, koji je odštampan uz Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekta, koji može da obuhvati jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija i troškova za Peti Javni poziv za Meru 1.

Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom:

„Ne otvarati - Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Peti Javni poziv za Meru 1”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Zahtev se podnosi u roku od 24. septembra 2019. godine do 23. decembra 2019. godine. Zahteve podnete pre ili posle roka Uprava odbacuje bez razmatranja.
Poslednja izmena: 17 dec 2019 12:49 od Stefanović Dejan.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.420 sekundi