Thrips tabaci na luku

Više
18 apr 2019 12:15 #37117 od Jeremić Ljiljana
Jeremić Ljiljana je napravio novu temu: Thrips tabaci na luku
Thrips tabaci napada više od 100 biljaka.Velike štete pravi na lukovima.Štete prave i odrasli i larve.Prezimljava kao imago u biljnim ostacima i na skrovitom mestu.Ženka polaže jaja u parenhim lista(nalaze se delimično u tkivu lista a delimično van njega).Ima veliki broj generacija tokom godine,tako da dolazi do preklapanja generacija.Hrani se sisanjem sokova ,na mestima uboda se pojavljuju bele pege a kasnije postaju sive.Na luku se pojavljuje u rukavcima listova na prelazu liske u lisno stablo pa je teško suzbijanje.Prenosi i Iris yellow spot virus na luku.Prag štetnosti je 1-2 larve /po listu luka.Suzbijanje se vrši kada se dostigne prag štetnosti.Duvanov trips se javlja od početka vegetacije pa sve do vađenja lukovica.Proizvođači moraju stalno da vrše vizuelne preglede u usevu luka na prisustvo tripsa.Suzbijanje se može obaviti na početku vegetacije primenom insekticida na bazi a.m.formetanat-hidrohlorid-Dicarzol 50 SP u količini od 1 kg/ha zbog duge karence-28 dana.Ne koriisti seu luku koji će da se konzumira kao mlad.Može se koristiti i kombinacija Dikarzola 50SP-1 kgha i insekticida Movento(a.m.spirotetramat)-1 l/ha. Kasnije se primenjuju insekticidi koji imaju kraću karencu kao što su: Lasser-240 SC(a.m.spinosad) u količini od 0,4 l/ha,na bazi a.m. abamectrin(kada su niže t i veća relativna vlažnost vazduha).Prilikom izvođenja tretmana dodaju se okvašivači.

Savetodavac za zaštitu bilja
Ljiljana Jeremić

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.209 sekundi