Pravni okvir

 

png
("Sl.Gl.RS" broj 30/10 od 07.05.2010. god.)
png
("Sl.Gl.RS" broj 65/14 od 27.06.2014. god.)
png
savetodavnih poslova u poljoprivredi ("Sl.Gl.RS" broj 80/14 od 30.07.2014. god.)
png
savetodavnih poslova u poljoprivredi ("Sl.Gl.RS" broj 84/14 od 15.08.2014. god.)
png
kao i načinu njenog korišćenja, izdavanja i poništavanja ("Sl.Gl.RS" broj 72/14 od 14.07.2014. god.)
png
poljoprivrednih savetodavaca ("Sl.Gl.RS" broj 67/14 od 02.07.2014. god.)
png

7. Uredba o utvrđivanju godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova

u poljoprivredi za 2107. godinu ("Sl.Gl.RS" broj 42/17 od 04.05.2017. god.)

png

 

 

Подстицајне мере у 2017. години

 1. Icon of Уредба о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2017. годину. Уредба о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2017. годину. (Величина: 678.0 KiB)
  Постављено: 8. маја 2017.
 2. Icon of Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2017. годину Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2017. годину (Величина: 424.9 KiB)
  Постављено: 26. априла 2017.
 3. Icon of Уредбa о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2017. годину. Уредбa о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2017. годину. (Величина: 424.3 KiB)
  Постављено: 25. априла 2017.
 4. Icon of Уредбу о утврђивању годишњег програма коришћења средстава буџетског фонда за шуме републике србије у 2017. години Уредбу о утврђивању годишњег програма коришћења средстава буџетског фонда за шуме републике србије у 2017. години (Величина: 256.7 KiB)
  Постављено: 1. марта 2017.
 5. Icon of Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години (Величина: 243.8 KiB)
  Постављено: 7. фебруара 2017.
 6. Icon of Национална стратегија за унапређење објеката у којима се послује храном животињског порекла за период од 2016. до 2021. године Национална стратегија за унапређење објеката у којима се послује храном животињског порекла за период од 2016. до 2021. године (Величина: 361.8 KiB)
  Постављено: 11. јануара 2017.
 7. Icon of Oдлукa о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине Oдлукa о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине (Величина: 328.9 KiB)
  Постављено: 10. јануара 2017.
 8. Icon of Одлукa о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине Одлукa о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине (Величина: 873.0 KiB)
  Постављено: 10. јануара 2017.

 

Правилници у 2017. години

 

 1. Icon of Правилник о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2017. годину Правилник о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2017. годину (Величина: 277.7 KiB)
  Постављено: 5. маја 2017.
 2. Icon of Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла ове правилнике Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла ове правилнике (Величина: 172.1 KiB)
  Постављено: 5. маја 2017.
 3. Icon of Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу (Величина: 405.1 KiB)
  Постављено: 5. маја 2017.
 4. Icon of Правилник о допунама Правилника о енолошким поступцима и енолошким средствима за производњу шире, вина и других производа Правилник о допунама Правилника о енолошким поступцима и енолошким средствима за производњу шире, вина и других производа (Величина: 200.3 KiB)
  Постављено: 5. маја 2017.
 5. Icon of Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу (Величина: 644.0 KiB)
  Постављено: 5. маја 2017.
 6. Icon of Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља (Величина: 672.1 KiB)
  Постављено: 25. априла 2017.
 7. Icon of Правилник о организацији и пословима учесника у функционисању система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима која учествују у fadn систему Правилник о организацији и пословима учесника у функционисању система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима која учествују у fadn систему (Величина: 1.0 MiB)
  Постављено: 25. априла 2017.
 8. Icon of Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње (Величина: 693.0 KiB)
  Постављено: 20. априла 2017.
 9. Icon of Правилник о престанку важења Правилника о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела Правилник о престанку важења Правилника о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела (Величина: 189.8 KiB)
  Постављено: 20. априла 2017.
 10. Icon of Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов (Величина: 362.6 KiB)
  Постављено: 20. априла 2017.
 11. Icon of Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња (Величина: 251.9 KiB)
  Постављено: 20. априла 2017.
 12. Icon of Правилник о изменама и допуни Правилника о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима Правилник о изменама и допуни Правилника о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима (Величина: 193.8 KiB)
  Постављено: 11. априла 2017.
 13. Icon of Правилник о изменама Правилника подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње Правилник о изменама Правилника подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње (Величина: 117.0 KiB)
  Постављено: 11. априла 2017.
 14. Icon of Правилник о Листи генетских резерви домаћих животиња, начину очувања генетских резерви домаћих животиња, као и о Листи аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених аутохтоних раса Правилник о Листи генетских резерви домаћих животиња, начину очувања генетских резерви домаћих животиња, као и о Листи аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених аутохтоних раса (Величина: 320.6 KiB)
  Постављено: 11. априла 2017.
 15. Icon of Правилник о условима које треба да испуни контролна организација, као и начину и поступку рада контролне организације Правилник о условима које треба да испуни контролна организација, као и начину и поступку рада контролне организације (Величина: 387.0 KiB)
  Постављено: 5. априла 2017.
 16. Icon of Правилник o условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и минималним и ... Правилник o условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и минималним и ... (Величина: 1.6 MiB)
  Постављено: 5. априла 2017.
 17. Icon of Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње (Величина: 628.6 KiB)
  Постављено: 28. марта 2017.
 18. Icon of Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима (Величина: 701.4 KiB)
  Постављено: 28. марта 2017.
 19. Icon of Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора (Величина: 547.3 KiB)
  Постављено: 28. марта 2017.
 20. Icon of Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа (Величина: 749.4 KiB)
  Постављено: 28. марта 2017.
 21. Icon of Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла (Величина: 217.0 KiB)
  Постављено: 21. марта 2017.
 22. Icon of Правилник o измени Правилника о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету Правилник o измени Правилника о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету (Величина: 190.8 KiB)
  Постављено: 20. марта 2017.
 23. Icon of Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (Величина: 195.8 KiB)
  Постављено: 14. марта 2017.
 24. Icon of Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране (Величина: 674.0 KiB)
  Постављено: 13. марта 2017.
 25. Icon of Прaвилник o услoвимa и пoступку дaвaњa у зaкуп и нa кoришћeњe пoљoприврeднoг зeмљиштa у држaвнoj свojини Прaвилник o услoвимa и пoступку дaвaњa у зaкуп и нa кoришћeњe пoљoприврeднoг зeмљиштa у држaвнoj свojини (Величина: 508.9 KiB)
  Постављено: 7. марта 2017.
 26. Icon of Правилник  о престанку важења Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла Правилник о престанку важења Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла (Величина: 190.6 KiB)
  Постављено: 3. марта 2017.
 27. Icon of Наредба о измени Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести птица авијарна инфлуенца у Републику Србију Наредба о измени Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести птица авијарна инфлуенца у Републику Србију (Величина: 192.9 KiB)
  Постављено: 27. фебруара 2017.
 28. Icon of Правилник о садржини и начину вођења Листе одобрених супстанци, Листе забрањених супстанци и Листе средстава за заштиту биља Правилник о садржини и начину вођења Листе одобрених супстанци, Листе забрањених супстанци и Листе средстава за заштиту биља (Величина: 358.4 KiB)
  Постављено: 20. фебруара 2017.
 29. Icon of Правилник о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову Правилник о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову (Величина: 644.1 KiB)
  Постављено: 17. фебруара 2017.
 30. Icon of Правилник о изменама Правилника о листи оцењивача вина и висини надокнаде за рад оцењивача Правилник о изменама Правилника о листи оцењивача вина и висини надокнаде за рад оцењивача (Величина: 283.8 KiB)
  Постављено: 17. фебруара 2017.
 31. Icon of Списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из регистра јавних складишта Списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из регистра јавних складишта (Величина: 195.3 KiB)
  Постављено: 7. фебруара 2017.
 32. Icon of Правилник о измени Правилника о начину и времену вршења дознаке, додељивању, облику и садржини дозначног жига и жига за шумску кривицу, обрасцу дозначне књиге, односно књиге шумске кривице, као и о условима и начину сече у шумама Правилник о измени Правилника о начину и времену вршења дознаке, додељивању, облику и садржини дозначног жига и жига за шумску кривицу, обрасцу дозначне књиге, односно књиге шумске кривице, као и о условима и начину сече у шумама (Величина: 190.5 KiB)
  Постављено: 7. фебруара 2017.
 33. Icon of Правилник о изменама Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво Правилник о изменама Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво (Величина: 191.9 KiB)
  Постављено: 7. фебруара 2017.
 34. Icon of Правилник о изменама правилника о обрасцу и садржини Програма подршке за спровођење пољопривредне  политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја Правилник о изменама правилника о обрасцу и садржини Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја (Величина: 899.3 KiB)
  Постављено: 9. јануара 2017.
 35. Icon of Правилник о садржини и начину вођења регистра произвођача јаких алкохолних пића, обрасцу захтева за упис у регистар и обрасцу годишњег извештаја Правилник о садржини и начину вођења регистра произвођача јаких алкохолних пића, обрасцу захтева за упис у регистар и обрасцу годишњег извештаја (Величина: 386.1 KiB)
  Постављено: 9. јануара 2017.
 36. Icon of Правилник о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради Правилник о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради (Величина: 189.5 KiB)
  Постављено: 9. јануара 2017.
 37. Icon of Наредба о допуни Наредбе о мерама заштите и санације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама Наредба о допуни Наредбе о мерама заштите и санације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама (Величина: 189.9 KiB)
  Постављено: 9. јануара 2017.
 38. Icon of Правилник о захтевима за производњу и промет ароматизованих вина Правилник о захтевима за производњу и промет ароматизованих вина (Величина: 383.3 KiB)
  Постављено: 9. јануара 2017.