Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Kruševac

On Avgust 10, 2017
Posted by PSSS Krusevac
Hits: 56
Dana 10.08.2017. savetodavac Boban Rosić posetio je udruženje Udruženje odgajivača goveda simentalske rase " Trstenik " Trstenik, mesto Trstenik, opština Trstenik, u periodu od 10:00 do 12:00 časova
Na sastanku sa članovima udruženja razmatrana je problematika pripreme silaže kukuruza u uslovima suše. Predloženo je da se obiđu sve parcele sa kukuruzom i proceni stanje useva. Predloženo je da ukoliko je masa suva da se kvasi i po potrebi kodaje prekrupa i koriste inokulanti.


Izvor: PSSS Kruševac